oyrane-torg.no

Hos Lindex har vi gitt et løfte om bærekraft – å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner – og vi er forpliktet til å bidra til Sustainable Development Goals (SDG).

Alt vi gjør, gjør vi for kundene våre. Vårt ansvar om å bidra til målene for bærekraftig utvikling (SDG) er nært knyttet til kundene våre, for vi vil at de som kjøper og bruker klærne våre, skal kunne ha en bærekraftig livsstil, både i dag og i morgen. SDG er 17 mål som ble utviklet og bestemt av FNs medlemsstater i 2015. Målene ble bestemt for å gjøre verden til et bedre sted innen 2030 og å oppnå ekstraordinære ting – å ende verdens fattigdom, bekjempe ulikhet og håndtere klimaendringer. Regjeringer har blitt enige om hvilke mål skal være en del av SDG, og disse krever handling fra alle land. Men å nå disse målene er sterkt avhengig av støtte fra alle, og bedrifter har en viktig rolle å spille. SDG gir oss et uvurderlig verktøy for samarbeid, siden målene har et globalt felles grunnlag for bærekraft og gjør det mulig for alle å arbeide sammen for å bygge en bedre fremtid.I Lindex har vi identifisert sju av målene til SDG som virksomheten kan gi betydelige bidrag til.

Vi har utviklet løftet vårt om bærekraft og fokuserer innsatsen vår på prosjekter og tiltak for å støtte disse målene.

Leave a comment